Микрон Доцев

Г-Н МИКРОН И НЕГОВИЯТ ЕКИП

Х
*Задължителни полета ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ
(Г-Н МИКРОН)
УПРАВИТЕЛ
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ
ТОДОР ДОСКОВ ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ
СЕВАР МАРИАНОВ ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ