Микрон Доцев

УСЛУГИТЕ НА Г-Н МИКРОН

Х
*Задължителни полета ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

механизми за чистачки ЗА РЕМОН
Т
ПРИ Г-Н МИКРОН

Механизмът на чистачките е един от най-важните за всяко превозно средство. Правилното функциониране на чистачките е от изключителна важност за безопасното и приятно шофиране. Освен честото износване на самите пера на чистачките и необходимостта от навременната им смяна, има и други предпоставки, които могат да причинят проблеми със самия механизъм.

Какво представлява механизмът на чистачките:

Механизмът на чистачките е съставен от рамена, ябълки, електромотор, червячно зъбно колело.

Какви проблеми може да възникнат, на какво се дължат:

1.Износен, амортизиран механизъм: механична повреда в движещите се части – ябълки и рамена. Най-често се дължи на износване от дълга употреба и непрофилактиране и може да доведе до трудно движение на механизма или спиране на функцията;

2.Механична или електрическа повреда на самия мотор на механизма (червячно зъбно колело, четки, колектор и др.): може да доведе до трудно движение на механизма или спиране на функцията;

3.Скърцане от самия механизъм - липса на фабрична смазка в движещите се части, износени ябълки (в случай че скърцането идва от самите чистачки по стъклото, е време за подмяната им с нови такива или нови пера);

4.Изкривени рамена на чистачките - необходима е подмяна;

5.Счупени крепежи на чистачките, чрез които се закрепят към рамената - необходима е подмяна.

Какво друго обхваща услугата:

Разглобяване/сглобяване:

  • - Демонтаж на чистачките на автомобила;
  • - Демонтаж на рамената на чистачките;
  • - Демонтаж на пластмасовата кора под стъклото;
  • - Демонтаж на механизма на чистачките;
  • - Сглобяване на рециклираните или новите части;
  • - Сглобяване на механизма и неколкократна проба на функциите;
  • - Монтаж на останалите части в обратен ред.
  • Г-н Микрон извършва качествени ремонти на механизми за чистачки за всички марки и модели автомобили.

Запазете час за Ремонт на Механизми за чистачки

Запазете час

ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОДУКТ

*Задължителни полета