МИКРОН ДОЦЕВ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.089-3657-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главна цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност от 12.10.2021 до 12.01.2021г. и се финансира по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020